Cursus:

Ontwerp voor energiezuinig bouwen

De risico’s nemen toe naarmate we extremer gaan isoleren. Het bouwfysische gedrag van het gebouw verandert. Veel van wat we vroeger geleerd hebben, geldt niet meer. Constructies moeten anders opgebouwd worden om condensatie te voorkomen. Wij leren je hoe zeer goed geïsoleerde constructies en de detaillering van onderlinge aansluitingen opgebouwd moeten worden en waarom.

  • Duur

    1 dagdeel

Onze leden